Tuisblad
Werfnavigasie

GEREFORMEERDE KERK: BOKSBURG-SUID

VISIE EN MISSIE

Visie:

'n Gemeente aan die werk, almal altyd biddend, Christus gerig, gemeente-gerig en na buite gerig

 Ef. 5:15-16: Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.
Kol 4:5: Wandel in wysheid teenoor die wat buite is, en koop die tyd uit.

Missie:

Om God te aanbid en om almal te alle tye, en oral, die Woord suiwer te verkondig vanuit 'n liefdesgemeenskap